Ukategorisert

NÅR KJÆRLIGHETEN BRISTER.

31. juli 2019

Når kjærligheten brister. Så dør ikke kjærligheten av den grunn.

Når du klarer å se forbi egne sår, egen kløyvet stolthet og egoets beskyttelses replikker,

består fortsatt kjærligheten. Til mennesket, livet og en selv.

Til historien, fortiden og fremtiden, på alt som kunne ha vært.

Men vi lever videre bare separat.

For det er når egoet, illusjonens makt og samfunnets normer får oksygen,

at kjærlighetens fortegn får andre kriterier å bryne seg på.

Det ene er ikke riktigere enn det andre.

Men arenaen endrer seg og behovene forandres i en historisk fart.

Hjerte opphører å slå i egoets beskyttelse. Som alltid Din kjente kjære venn gjennom livets reise.

Inntil kjærlighetens rene sinn får atter fotfeste, dog på vaklende grunn og sleip som ålens evne til å sno seg.

Skjørt men rent.

For riktig beskuelse til å sanse og vise den respekt i kjærlighetens navn, ett levd liv, uavhengig av tid.

Tusen takk for hva jeg fikk, får og er.

 

 

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Lars 3. august 2019 at 10:21

    Ser deg som jeg alltid vil…og har gjort 🥀
    Når nye veier med smerte velges fordi korreksjoner blir å peke ut , selv da slutter ikke hjertets dypeste slag for de som det ferdes.
    Stien som ble en motorvei med alt av læring, innsikt, smerte og næring vil for alltid vise vei til det innerste og mest betydningsfulle på denne turen livet gir💫

    I kjærlighet for alltid vakre sjel❤️

  • Leave a Reply