FOREDRAG

Begynner det å bli trangt i boksen din?
-kanskje det er på tide å tre ut av den!boks

Mennesker har ressurser langt utover det vi kan fatte, men i livene lar vi oss krympe og begrense slik at det kun er en liten brøkdel vi utnytter. Vi følger normene i samfunnet og undertrykker vår egen vilje og drømmer i frykt for å føle på ubehaget ved å skille oss ut og gå våre egne veier.

Vi bokser oss inn for å beskytte mot ubehag, frykt og usikkerhet. Det kan føles trygt men også trangt, trist og grått. Jo eldre vi blir, jo mer vi erfarer og jo lenger vi bærer på frykten, dess hardere og trangere blir boksen. Å tre ut av den, å begynne og kjenne etter, ta skrittet ut i det ukjente er skummelt. Vi er vanedyr, og smerte vi har hatt i kroppen lenge er paradoksalt noe kjent og trygt.

Vi er så vant til å bruke intellektet vårt til å forstå at vi glemmer å få med oss hele kroppen. Egoet, hærføreren vår, har vært der siden dag èn for å beskytte oss mot smerte, overgrep og ubehag. Den har vokst seg stor og sterk i løpet av mange utfordringer og dominerer vår bevissthet. For å skape permanent forandring er vi nødt til å integrere intellektet med underbevisstheten.

Jeg har utdannet meg i en retning for å komme ned under overflaten, uten å trekke intellektet for mye inn. Med en holistisk tilnærming, bruker jeg andre sanser enn bare hodet for å nå et mål. Vi må se den helhetlige kroppen og ikke bare de tillærte tankene.

Verktøy som maling og meditasjon gjør at underbevisstheten åpner seg. Her kan vi koble kropp med hode så ny informasjon setter seg eller vekker til liv det som allerede ligger der. Jeg ser at denne innfallsvinkelen gir en større personlig gevinst og bredde for hvert individ. Dette kan implementeres i alle livssituasjoner og kan bidra til større forståelse av oss selv. Begynn med å skape mere rom og potensiale i din egen boks, i dag!

«Tør å finne din storhet og tre ut av boksen»

Er du interessert i mine foredrag, så ta kontakt med meg!