INTERIØR OG DESIGN

«Ikke la deg lede- men finn ditt uttrykk!»

Personlig preg og et innbydende hjem, vil forhåpentligvis være beskrivende ord når noen av prosjektene mine blir referert til.

Viktigheten av å ha en bakgrunnsfarge som gir en solid og varm grunnsten er viktig for å få resten av interiøret til å fungere. At vegg fargene er avstemte, og gjerne udefinerbar og lun, gjør at det å sette farger på tekstiler og møbler kan skape den særegne vrien på slutt resultatet.

Prosjektene mine spenner fra private hjem til hytter og offentlige rom. I alle oppdragene er det fokus først og fremst på kjemi mellom oppdragsgiver og meg selv, for å komme frem til de beste løsningene. Men det er også viktig å utfordre, og stille spørsmål til forandring eller gitte mønstre. Dessverre har ofte mote og trender større innvirkning på oss, enn det å skape et personlig og hyggelig hjem eller arbeidsplass.

Dette gjelder også i det offentlige rom. Det å skape et uttrykk og et personlig særpreg, som vil gjenspeile bedriften og gi kunden et klart bilde av hvem de er. Individualitet er ett begrep som må verdsettes i større grad. Mitt ønske er at ett hvert interiør kan holde stand mot trender og uro i flerfoldige år.