MIN KUNST

Kommunikasjon og dialog er to hoved aktører som gjenspeiler seg i bildene mine. Det å ønske og kunne formidle en ide eller en tanke, men hvordan ordene på veien blir misforstått eller ikke når frem på en ønskelig måte. Spesielt mellom mann og kvinne.

Også kommunikasjonen innad, hvordan vi velger å tolke en følelse eller en mening som sann, utifra vår historie, uten å se på om den faktisk er reell. Hvordan illusjonen hele tiden lurer oss, og vi lar oss lure. I vår sårbarhet, i vår frykt for ikke å bli sett. Det at vi også ikke evner å se hva vi holder på med , og hvordan vi vikler oss inn i det som kanskje ikke er reelt. Ønske er å åpne opp for forandring, flytte grenser, se med nye øyne, nye muligheter.